China Silver Cent

CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45

CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45
CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45
CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45

CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45

3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897).


CHINA. Kiangnan. 3.6 Candareens (5 Cents), ND (1897). Pcgs 45