China Silver Cent

Kong (2/2)

  • P3449 Scarce Hong Kong China 50 Cents Victoria 1893 Silver AU
  • NGC 1880H China British HONG KONG UK SILVER Coin 5 Cents Five NGC LOW MINTAGE